7 TEGN PÅ SMERTE HOS KAT

Komfortabel

 • Er vågen og social, halen holdes oppe
 • Står eller sidder med hovedet holdt højt
 • Ørerne peger opad
 • Øjnene er åbne og pupillerne er små
 • Snuden er afslappet og rund
 • Knurhårene er afslappede, buede og langt fra hinanden

Moderat smerte

 • Mindre social, halen holdes ind til kroppen
 • Sidder sammenkrøbet, hovedet holdes i skulderhøjde
 • Ørerne peger udad
 • Øjnene er halvt åbne, pupillerne er større
 • Snuden er lidt spændt og bred
 • Knurhårene peger lige ud og er samlet

Alvorlig smerte

 • Tilbagetrukken, halen holdes ind til kroppen
 • Ligger sammenkrøbet, hovedet holdes lavt, under skulderhøjde
 • Ørerne ligger fladt
 • Øjnene er smalle og pupillerne er store
 • Snuden er spændt og aflang (bred og flad)
 • Knurhårene er vandrette og peger fremad

ET SYSTEM TIL AT MONITORERE TEGN PÅ SMERTE

For hver af de 7 tegn på artrose kan man notere om katten har en grøn, gul eller rød dag.

DOWNLOAD SKEMA

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Weidekampsgade 14 | DK-2300 København S | Data Privacy