Katten og dens indlæring

Katten er måske ikke den mest ivrige elev, men den kan helt sikkert lære! At påstå, at en kat ikke kan lære nye ting er en meget uretfærdig udtalelse, da den lærer hver dag (men måske ikke hvad vi vil have, den skal lære)! 

Nu skal vi tale om, hvorfor katten lærer, som den gør, og hvordan vi kan bidrage til dens indlæring.

Intelligens

Hvad er intelligens i virkeligheden? Intelligens handler om evnen til at drage fordel af og bruge viden og færdigheder. Med andre ord, at alle dyr er intelligente, når det kommer til overlevelse, finde mad, parre sig, undgå farer, opretholde livskvalitet osv.

Hvis spørgsmålet er, om vores katte er intelligente på niveau som os eller som hunde, er svaret nej. Men som jeg sagde, betyder det ikke, at katten ikke er intelligent, eller at den er en dårlig elev, men mere at vi måske skal undervise katten på dens betingelser og give den en rimelig chance.

Hvad kan vi forvente, at en kat lærer?

Vi skal tænke lidt over, hvad der rent faktisk er naturlig adfærd for en kat, da der er specifikke adfærdsmønstre, der er unikke for katten. For eksempel kan vi ikke lære en kat at gø som en hund, fordi det ikke er i kattens natur, mens det f.eks. er en naturlig adfærd for en kat at springe. Sagt med andre ord: selv om det er muligt at lære et dyr mange ting, er der grænser.

Adfærdsmønstrene påvirkes af det miljø, som katten lever i, men også af dens genetik og selvfølgelig også af, hvad vi lærer den.

Hvad kan påvirke en kats indlæring?

  • Individuelle forskelle (alder, temperament, fysiske og mentale evner osv.)
  • Hvad den lærte, da den var ung (tidlige gode/dårlige oplevelser osv.)
  • Følelser (hvordan katten har det på indlæringstidspunktet)
  • Miljømæssige faktorer (et roligt miljø er bedre egnet til koncentration)
  • Motivation (katten skal få noget ud af det!)

Observationsindlæring

En meget enkel form for indlæring er såkaldt observationsindlæring. Mange af killingernes tidlige erfaringer har de set deres mor gøre, og det efterligner de. Men det er ikke noget, der er eksklusivt for killinger, selvom det kan være deres mest almindelige form for indlæring.

Tilvænning

Tilvænning er en form for indlæring, hvor katten med tiden vænner sig til ting, og med erfaringen lærer den, at noget ikke er farligt. Når katten skal til at udholde den stimulans, som den er ved at blive vant til, er det vigtigt, at den er i godt humør og føler sig sikker. Det er også vigtigt, at der ikke er for meget på én gang, så lad din kat bestemme mængden og tempoet.

Følsomhed og desensibilisering

Sensibilisering er det modsatte af tilvænning og betyder, at katten med tiden lærer at reagere mere kraftigt på en stimulans, som den finder grund til at undgå. Desensibilisering derimod, betyder, at du meget omhyggeligt introducerer katten for det, den ikke kan lide, og gradvist øger niveauet, så længe den kan klare det, for på et tidspunkt at have lært katten ikke at kunne lide/være bange for stimulansen.

Klassisk betingning og modbetingning

Klassisk betingning er et typisk eksempel på indlæring, og hvis du har hørt om “Pavlovs hunde”, er det det, den relaterer til. Klassisk betingning handler om en neutral trigger, der skaber en forventning om et specifikt positivt resultat. F.eks. anvendes en dåseåbner i køkkenet, og katten kommer løbende fordi den forventer mad, da dåsen normalt åbnes med dåseåbneren. 

Modbetingning er en slags klassisk betingning, hvor du i stedet blander noget, som katten ikke kan lide, i små mængder, med noget, som katten sætter stor pris på. Det er for at reducere angst, frygt eller andre negative reaktioner på en bestemt stimulans.

Operant betingning

Operant betingning handler om, at kattens adfærd har visse konsekvenser, som katten derefter lærer af, og derfor, så at sige, omfatter i sin “beslutningsbasis”, næste gang den står over for en lignende situation. Dette kan bruges tilfredsstillende ved at belønne den adfærd, som du ønsker, at katten skal gentage og ikke belønne adfærd, som du ikke ønsker, at katten skal fortsætte med. Det er vigtigt, at katten får vist alternativer, som du hellere vil have den til at lære, når den ikke belønnes, og at du belønner de mere attraktive adfærdsmønstre. Det anbefales ikke at straffe adfærd, som du ikke ønsker, at katten skal fortsætte med! Begge dele, fordi det ikke er godt for katten, men også fordi du risikerer at lære katten at forbinde dig – og ikke sin egen adfærd – med straf!

Positiv bekræftelse, belønning og praktisk træning

Den bedste måde at træne din kat på er med positiv forstærkning, dvs. en belønning af en eller anden art. Det faktum, at katte er blevet anset for at være lidt vanskelige at undervise, kan skyldes, at det nogle gange er svært at finde en belønning, der motiverer dem nok til at gøre det, vi beder dem om.

Belønninger kan være:

  • Spiselige ting som f.eks. kattemad, kattegodbidder, tun, ost osv.
  • Et sjovt legetøj
  • Klappe og ae osv.

Noget, der kan være svært med en belønning, er, at den skal gives præcis, når katten gør, hvad du vil opnå, da den ellers kan have svært ved at vide, hvad du vil opnå.

Et tip er at bruge klassisk betingning til at lære katten at forbinde, for eksempel en kommando som “god”, en lyd som f.eks. en fløjte eller en “klikker” med katten, der får en belønning. Så kan du bruge denne lyd eller kommando, hver gang katten gør noget godt, og du behøver ikke at give belønningen på præcis det rigtige tidspunkt, da katten nu ved/forventer at få sin belønning og bedre forstår, hvad du ønskede at opnå.

Hvis du og din kat skal lave en “træningssession” sammen, er det vigtigt, at miljøet er roligt og sikkert, da det ellers kan være svært for katten at koncentrere sig. Af samme grund skal træningssessionerne holdes relativt korte – helst 1-2 minutter ad gangen i starten. Du kan endda benytte lejligheden til at belønne ting, som katten gør “tilfældigt”, og som du derfor lægger mærke til og bekræfter, for at snige lidt ekstra træning ind og tid til at knytte dig til din kat.

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics | Weidekampsgade 14 | DK-2300 København S | Data Privacy